Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-03-24 13:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Wyrażenie opinii w sprawie oddania po raz kolejny aktualnemu najemcy nieruchomości położonej przy ul. Przystań oznaczonej geodezyjnie: obręb Śródka,  ark.  17, dz. 18/1cz. o łącznej powierzchni 99m2.
  2. Wyrażenie opinii w sprawie oddania po raz kolejny aktualnemu najemcy nieruchomości położonej nad rzeką Wartą przy ul. Przystań oznaczonej geodezyjnie: obręb Śródka, ark. 17, dz. 18/1cz. o łącznej powierzchni 15 m2.
  3. Wyrażenie opinii w sprawie oddania po raz kolejny dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Poligonowej oznaczonej geodezyjnie: obręb Morasko, arkusz 06, dz. 31/1cz. o łącznej powierzchni 29.256 m2.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 811/21) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych  na  dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i  wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 815/21) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący
Data wytworzenia informacji: 2021-03-17
Opis zmian: dodanie posiedzenia KOŚiGK (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-03-17 12:40