Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-11-03 14:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1075/21) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Obornik, Murowanej Gośliny, Czerwonaka, Swarzędza, Pobiedzisk, Kleszczewa, Kostrzyna, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1076/21) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Miasto Luboń zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Lubonia, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1077/21) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i formujących na pomniku przyrody - dębie szypułkowym rosnącym przy ulicy Majakowskiego.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie oddania po raz kolejny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Głuszyna, arkusz 4, dz. 7/1cz.  w dzierżawę na cel rolniczy (wykaszanie łąk) o powierzchni 15.595 m2 na czas nieoznaczony.
  5. Wyrażenie opinii w sprawie oddania w najem nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Komandoria, arkusz mapy 20, działka nr 19 na cel socjalno-magazynowy na  okres 3 lat.
  6. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: W dniu 28.10.2021r. porządek obrad został uzupełniony oraz zmieniono godzinę posiedzenia!

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji - Filip Olszak
Data wytworzenia informacji: 2021-10-28
Opis zmian: dodanie zaproszenia - uzupełnienie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Angelika Piotrowska
Data i godzina publikacji: 2021-10-28 14:12