Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-12-01 12:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1. Opiniowanie projektu uchwały PU 1099/21 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

2. Opiniowanie projektu uchwały PU 1100/21 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew na ul. Meteorytowej - w części.

3. Opiniowanie projektu uchwały PU 1109/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania.

4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1112/21) w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1116/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1117/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

7. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu na 2022 rok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego.

8. Opiniowanie projektu uchwały PU 1118/21 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

9. Opiniowanie projektu uchwały PU 1119/21 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. Opiniowanie projektu uchwały PU 1097/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

11. Opiniowanie projektu uchwały PU 1098/21 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok.

12. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: w dniu 26.11.br. oraz 30.11.br. uzupełniono porządek obrad.

UWAGA: zmiana godziny posiedzenia.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Filip Olszak - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 2021-11-30
Opis zmian: uzupełnienie porządku posiedzenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2021-11-30 09:36