Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-04-08 15:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Dokończenie posiedzenia Komisji z dnia 25 marca br. 

Uzupełniony porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 804/21) składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2021/2022, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 812/21) w sprawie powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Poznań zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla  Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu. 
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 825/21) zmieniająca uchwałę Nr  LXIX/717/IV/2005 RMP z dnia 10  maja 2005 r. ws. ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w  poszczególnych okresach r. szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla  nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.  3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 829/21) zmieniająca uchwałę Nr  XXV/469/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od dnia 1 września 2020 roku.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 826/21) w sprawie włączenia Przedszkola nr 134 "Słoneczny Świat" w Poznaniu, os. Kosmonautów 108, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Poznaniu, os. Kosmonautów 111.
  6. Zaopiniowanie projektu  uchwały (PU 827/21) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 32, i  nadania mu statutu.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 828/21) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35, i  nadania mu statutu.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 832/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
  9. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Na posiedzeniu z dnia 25 marca br. zrealizowano punkty 1-4, punkty 5-9 zostaną omówione na dokończeniu posiedzenia Komisji w dniu 8 kwietnia br.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący KOiW - Marek Sternalski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-01
Opis zmian: Dodanie zaproszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Angelika Piotrowska
Data i godzina publikacji: 2021-04-01 14:36