Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-09-23 15:00

Miejsce:

Zespół Szkół Specjalnych nr 105

ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

oraz

Szkoła Podstawowa nr 46

ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań (kontynuacja posiedzenia)

Temat:

  1. Wizyta w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 przy ul. Nieszawskiej. Dobre praktyki inwestycji w edukacji.
  2. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej.
  3. Inwestycje i remonty w poznańskich placówkach oświatowych.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1004/21) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1021/21) zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla  nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.
  6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1026/21) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w  roku szkolnym 2021/2022.
  7. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1031/21) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  8. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1032/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.
  9. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji - Marek Sternalski
Data wytworzenia informacji: 2021-09-16 00:00
Opis zmian: Dodanie zaproszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Angelika Piotrowska
Data i godzina publikacji: 2021-09-16 15:01