Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2019-09-17 16:00

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w Sali S3 UMP, pl. Kolegiacki 17 o godz. 16:00

Temat:

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 270/19) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 271/19) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 275/19) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 277/19) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 278/19) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 281/19) zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2019.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 282/19) w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu.
  8. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad uzupełniono o punkty 3,4,5,6,7 w dn. 11.09.2019

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Miłosława Tomczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-11 14:05 - zmiana sali (Aktualizacja)