Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2019-11-28 15:00

Miejsce:

KOMISJA WSPÓLNA Z KOMISJĄ OŚWIATY I WYCHOWANIA

Sala sesyjna S2

Temat:

Opiniowanie projektów uchwał:

Część wspólna:

PU 380/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

PU 381/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019r.

PU 376/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

PU 377/19 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2020.

Komisja Oświaty i Wychowania:

PU 367/19 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

PU 368/19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

PU  354/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

PU 355/19 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: usunięcie części porządku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-28 09:10