Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-01-14 16:30

Miejsce:

Sala Malinowa UMP, pl. Kolegiacki 17

Temat:

1. Programy dla osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Miasto Poznań.

1A. Projekt uchwały (PU 407/20) w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

1B. Projekt uchwały (PU 409/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22.

1C. Projekt uchwały (PU 410/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.

1D. Projekt uchwały (PU 411/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

1E. Projekt uchwały (PU 412/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

1F. Projekt uchwały (PU 413/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24.

1G. Projekt uchwały (PU 415/20) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

1H. Projekt uchwały (PU 414/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 11.

1I. Projekt uchwały (PU 404/20) w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

1J. Projekt uchwały (PU 340/19) w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

1K. Projekt uchwały (PU 420/20) zmieniająca uchwałę Nr XV/243/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności KRPSiZ w 2019 roku.

3. Plan pracy Komisji na rok 2020.

4. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad został uzupełniony o pkt. 1A-1I w dn. 8.01.2020 oraz pkt. 1J, 1K w dn 10.01.2020

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: Uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2020-01-10 11:05