Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-02-18 17:45

Miejsce:

Sala Malinowa UMP, pl.Kolegiacki 17

ZMIANA GODZINY NA 17:45

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 451/20) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 448/20) w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 449/20) w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
  4. Wybór członków do rad społecznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ, Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu, Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Porządek uzupełniono o pkt 1. w dn. 14.02

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: Uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2020-02-14 11:28