Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-09-01 16:30

Miejsce:

Sala Sesyjna S2 Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 614/20) w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 620/20) w sprawie zwiększenia w roku 2020 kwoty przyznanej na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 621/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 626/20) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 629/20) w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 630/20) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 10.
  7. Opiniowanie projektu uchwały (PU 631/20) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym Nr 1.
  8. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: dodanie zaproszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2020-08-25 11:24