Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-09-22 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją online z Sali Sesyjnej S2 UMP, pl. Kolegiacki 17.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

Uzupełniony porządek obrad:

1. Informacja o stanie realizacji programów naprawczych podmiotów leczniczych.

2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 656/20) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

3. Opiniowanie projektu uchwały (657/20) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 648/20) zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok.

5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 654/20) w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków nr 1, 2, 3, 4 w Poznaniu oraz utworzenia na terenie miasta Poznania Poznańskiego Zespołu Żłobków.

6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 650/20) w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków.

6A. Opiniowanie projektu uchwały (PU 662/20) w sprawie przyjęcia do realizacji programu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą "Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania na lata 2021-2023".

7. Wolne głosy i wnioski.

W dniu 17.09.br. porządek obrad został uzupełniony o pkt 6A.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: edycja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Obada
Data i godzina publikacji: 2020-09-17 12:39