Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-10-27 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją online.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

1.Opiniowanie projektów uchwał:
1A. PU 688/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
1B. PU 689/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei
1C. PU 690/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

1D.  (PU 673/20) w sprawie przyjęcia zmian w Programie "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

2.Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad uszczegółowiono o pkt. 1A,1B,1C w dn. 21.10.

Porządek uzupełniono o pkt. 1D w dn. 23.10

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2020-10-23 11:51