Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-11-10 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją online.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały   (PU 697/20) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.
  2. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: dodanie zaproszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2020-11-03 13:16