Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-02-09 16:30

Miejsce:

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1.Opiniowanie  projektu uchwały (PU 774/21) w sprawie przyjęcia programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

1A. Opiniowanie projektu uchwały (PU 777/21) zmieniającego uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

1B. Opiniowanie projektu uchwały (PU 781/21) w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku".

1C. Opiniowanie projektu uchwały (PU 782/21) w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego - aktualizacja - sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

1D. Opiniowanie projektu uchwały (PU 787/21) w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego na rok 2021 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ".

1E. Opiniowanie projektu uchwały (PU 783/21) w sprawie pokrycia straty netto za 2019 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

1F. Opiniowanie projektu uchwały (PU 788/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/245/VIII/2019  Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

2. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad uzupełniony o punkt 1A. 1B, 1C, 1D. 1E, 1F

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca KRPSiZ
Data wytworzenia informacji: 2021-02-05 00:00
Opis zmian: uzupełnienie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-02-05 09:07