Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-03-02 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 669/20) z autopoprawką, w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania Programu pn. "Karta Poznaniaka".

1A. Opiniowanie Projektu uchwały (PU 798/21) w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

1B. Opiniowanie Projektu uchwały (PU 799/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 794/21) zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.

3. Problematyka uzależnień wśród młodzieży.

4. Wolne głosy i wnioski.

Porządek posiedzenia uzupełniony o punkty: 1A i 1B

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca
Data wytworzenia informacji: 2021-02-25 00:00
Opis zmian: uzupełnienie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-02-25 11:51