Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-05-25 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 907/21) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 909/21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 910/21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 913/21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 912/21) w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania.
  6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 914/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/244/VIII/2019  Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca
Data wytworzenia informacji: 2021-05-18
Opis zmian: posiedzenie KRPSiZ (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-05-18 16:08