Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-10-12 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1041/21) zmieniający uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1048/21) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  3. Informacje o Zakładzie Aktywności Zawodowej.
  4. Wolne głosy i wnioski.

 Uzupełniono o punkt 2, dnia 07.10.2021

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca
Data wytworzenia informacji: 2021-10-07
Opis zmian: uzupełnienie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-10-07 14:02