Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-12-01 16:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na stronie: www.poznan.pl

Temat:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 706/20) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu umowy na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, o powierzchni 269,10 m2, na czas określony dłuższy niż 3 lata, z zamiarem nabywania usług (outsourcing) polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz na najem pomieszczeń, dzierżawę aparatury i sprzętu medycznego na okres 3 lat.

  1A. Projekt uchwały (PU 729/20) w sprawie uchwałę Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu.

  1B. Projekt uchwały (PU 730/20) zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

  1C. Projekt uchwały (PU 731/20) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

  1D. Projekt uchwały (PU 742/20) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

  1E. Projekt uchwały (PU 743/20) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 709/20) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 710/20) w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2021 rok.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad uzupełniono o pkt. 1A-1E w dn. 25.11

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: uzup. porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2020-11-25 10:35