Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kierownik/Dyrektor

Paweł Krzysztof Łukaszewski
plac Kolegiacki 17, pok. 504, 61-841 Poznań
61 878-55-95
pinb@um.poznan.pl
www.pinb.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-03 13:22 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)