Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kierownik/Dyrektor

Paweł Krzysztof Łukaszewski
plac Kolegiacki 17, pok. 504, 61-841 Poznań
61 878-55-95
pinb@um.poznan.pl
www.pinb.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-05-30 00:00