Trzeci Zastępca Prezydenta Tomasz Lewandowski

Tomasz Lewandowski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16 email: tomasz_lewandowski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pan Tomasz Lewandowski nadzoruje:

 1. Biuro Spraw Lokalowych;
 2. Wydział Gospodarki Komunalnej;
 3. Wydział Sportu.

Pan Tomasz Lewandowski nadzoruje:

przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

 • Ogród Zoologiczny,
 • Palmiarnię Poznańską,
 • Usługi Komunalne;

przy pomocy Wydziału Sportu:

 • Pływalnię Miejską Atlantis,
 • Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego:

 • spółki z udziałem Miasta Poznania
 • -Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • Zakład Gospodarowania Odpadów

Pan Tomasz Lewandowski współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 • Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki;
 • Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

Pan Tomasz Lewandowski reprezentuje Miasto w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki komunalnej i lokalowej oraz sportu - pana Tomasza Lewandowskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju;
 2. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 3. gospodarowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi;
 4. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta oraz ich realizacji, z wyłączeniem dróg miejskich i transportu publicznego;
 5. usług komunalnych i utrzymania czystości;
 6. infrastruktury telekomunikacyjnej;
 7. inwestycji z udziałem ludności;
 8. kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;
 9. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Życiorys

Wykształcenie:

2005- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Przedsiębiorstwami

2004-2008 - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu - radca prawny

1997-2002 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa, Seminarium w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego oraz w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego,

1993-1997 - IV LO im. T. Kościuszki w Toruniu

Doświadczenie zawodowe:

Od 2016 - Zastępca Prezydenta Poznania

2010-2016 - Wspólnik i Prokurent spółki doradztwa biznesowego i strategicznego

2011-2015 - Ekspert/wykładowca na specjalistycznych kursach dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy, zabezpieczania umów w obrocie międzynarodowym oraz windykacji należności

2006 - 2016 - Kancelaria Radcy Prawnego - własna działalność gospodarcza z biurami w Poznaniu i Warszawie

2006 - 2016 Radny Rady Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, członek m.in. komisji ds. budżetu, nadzoru właścicielskiego i sportu

2005-2006 - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WITAR Składy Budowlane sp. z o.o.

Od 2003 r.- Szef Działu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu   (od 2004 r. - Prokurent Spółki)

2001 - 2003 -Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu; Gabinet Ministra, Audyt wewnętrzny

2001r. - Konsultant prawny Stowarzyszenia na Rzecz Ubezpieczeń Grupowych w Poznaniu

2000 r. - Praktyka w Zespole Radców Prawnych Centrum Zysków PKO BP w Toruniu

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania technik teleinformatycznych w życiu publicznym, Berlin XII 2001r.
 • Ukończony kurs Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie I 2001r. - VI 2002 r.
 • Ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach   Skarbu Państwa - VII 2002r.

Zainteresowania:

literatura historyczna, szachy, nurkowanie

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: zmiany (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-09-05 15:32