Prezydent Miasta Poznania i Zastępcy - kadencja 2002-2006

UWAGA: Publikacja oświadczenia majątkowego Prezydenta Miasta Poznania w Biuletynie Informacji Publicznej następuje po przekazaniu do Urzędu kopii oświadczenia majątkowego przez Wojewodę (art. 24i ust. 2 ww. ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym).