Zastępca Prezydenta Maciej Frankiewicz

Maciej Frankiewicz - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2002-2006

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123 tel. (061) 878 53 23 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

- Wydawnictwo Miejskie
- Wydział Oświaty
- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
- Wydział Kultury i Sztuki

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:
- oświaty i wychowania dzieci i młodzieży
- funkcjonowania miejskich placówek oświatowych
- życia kulturalnego Miasta i działalności miejskich instytucji kultury, szkół artystycznych i innych placówek kulturalnych
- kultury fizycznej, turystyki i rekreacji

Metryczka

Opis zmian: upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-04 16:58