Zastępca Prezydenta Tomasz Jerzy Kayser

Tomasz Jerzy Kayser - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2002-2006

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. (061) 878 53 16 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

- Wydział Rozwoju Miasta
- Wydział Działalności Gospodarczej
- Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
- Straż Miejska
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:
- strategii rozwoju Miasta, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego
- opracowywania i realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
- gospodarki rolnej,
- działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpracy z Policją i Strażą Pożarną na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich
- promocji turystycznej
- ochrony cywilnej i spraw obronnych
Zapewnia realizację uprawnień Miasta wobec Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz sprawuje zwierzchnictwo nad Powiatowym Inspektoratem Weterynarii dla Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.
Reprezentuje Miasto w sprawach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Pełni obowiązki I Zastępcy Prezydenta Miasta.

Życiorys

Ur. w Poznaniu 6.03.59 r. Ukończył III LO im. M. Kasprzaka, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego), magister ekonomii, odbył studia podyplomowe w St. Antony"s College na Uniwersytecie Oxfordzkim (1986-87), kurs zarządzania w Senior Executive Institute w Weldon Cooper Center for Public Service-University of Virginia (1995).
Od 1984 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (urlopowany). Od 1990 radny Rady Miasta Poznania i wiceprezydent Poznania. W 2002 r. wybrany do Rady Miasta z listy PO. Zrezygnował z mandatu po objęciu funkcji Zastępcy Prezydenta.
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia, członek Wlkp. Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego.
Stypendysta programu Marshall Memorial Fellowship (1991), współpracownik Urban Land Institute (1994) oraz grupy roboczej OECD wdrażającej Program Ochrony Środowiska dla Środkowej i Wsch. Europy (2001-03), uczestnik projektu Cities of Change, zainicjowanego przez Bank Światowy i Fundację Bertelsmanna (2002-04), członek Komitetu Sterującego projektu RIS "Innowacyjna Wielkopolska" (2001-04), zew. egzaminator Wlkp. Szkoły Biznesu (1996-01)
Laureat Nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia w zakresie programu rozwoju miasta Poznania. Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Honorową Odznaką Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, odznaką "Złotej Bamberki". Wyróżniony Medalem Jakości przez Wielkopolski Instytut Jakości za tworzenie wzorców kultury jakości.
Bezpartyjny.
Żonaty, trzech synów.

Metryczka

Opis zmian: upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-05 09:53