Zastępca Prezydenta Jerzy Stępień

Jerzy Stępień - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2002-2006

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. (061) 878 53 17 email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

- Wydział Urbanistyki i Architektury
- Wydział Ochrony Środowiska
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
- Biuro Promocji Inwestycji
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- realizacji polityki przestrzennej Miasta
- administracji architektoniczno-budowlanej
- gospodarowania nieruchomościami
- administracji geodezyjnej
- ochrony środowiska
- utrzymania zieleni miejskiej
- ochrony dóbr kultury
- opieki zdrowotnej i funkcjonowania miejskich jednostek opieki zdrowotnej
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej
- problematyki osób niepełnosprawnych
- współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych
Sprawuje bezpośredni nadzór nad Miejską Pracownią Urbanistyczną, Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz" i Zarządem Zieleni Miejskiej
Realizuje uprawnienia Prezydenta wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Życiorys

Urodził się 2 października 1955 roku w Golubiu-Dobrzyniu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył z wyróżnieniem. W latach 1985-1991 pracował w administracji Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, następnie w latach 1991-1997 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. W kadencji samorządu 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Śremie. W 1998 r. został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W tym samym roku objął funkcję Wicewojewody Poznańskiego, a po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego I Wicewojewody Wielkopolskiego. Sprawował ten urząd do roku 2002. Przewodniczył komisji działającej przy Wojewodzie Wielkopolskim, zajmującej się sprawami naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W 2002 r. pełnił funkcję Zarządcy Komisarycznego Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Port Lotniczy Poznań-Ławica (ukończył, potwierdzony egzaminem państwowy kurs na członków rad nadzorczych). W listopadzie 2002 r. został zastępcą Prezydenta Poznania.

Od 1992 r. był członkiem Unii Demokratycznej, później Unii Wolności. W 2002 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jego hobby to turystyka krajowa i zagraniczna, film, literatura (autobiografie, książki historyczne).

Żona Maria, córka Katarzyna lat 18.

Metryczka

Opis zmian: upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-05 10:03