Czwarta Zastępczyni Prezydenta (do 13.07.2020 r.) Katarzyna Kierzek-Koperska

Katarzyna Kierzek-Koperska - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

Nadzoruje

Czwarta Zastępczyni Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 2. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 3. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska;
 4. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Przy pomocy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej;
 • Zakład Lasów Poznańskich

Czwarta Zastępczyni Prezydenta współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Czwarta Zastępczyni Prezydenta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 • Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego
 • Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Czwarta Zastępczyni Prezydenta współpracuje z Doraźną Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji Zagranicznej Rady Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępczyni Prezydenta do spraw ochrony środowiska, działalności gospodarczej i współpracy międzynarodowej należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. kształtowania i ochrony środowiska;
 2. utrzymania zieleni miejskiej;
 3. gospodarki leśnej i rolnej;
 4. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
 5. zapewnienia ochrony praw konsumentów;
 6. strategii rozwoju Miasta, programowania i planowania jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przygotowywania analiz na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Poznania i raportu o stanie Miasta;
 7. rozwoju i promocji Poznania jako miasta atrakcyjnego dla ludzi młodych oraz silnego ośrodka akademickiego i naukowego;
 8. koordynacji wdrażania Polityki Poznań Młodych 2025;
 9. współpracy międzynarodowej w zakresie kontaktów Urzędu Miasta Poznania z miastami zagranicznymi, instytucjami, organizacjami oraz miastami partnerskimi, a także uczestnictwa Miasta Poznania w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów;
 10. organizacji współpracy Miasta z zagranicą;
 11. współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych - w zakresie prognoz inwestycyjnych;
 12. koordynacji oceny wiarygodności kredytowej miasta;
 13. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Życiorys

Katarzyna Kierzek-Koperska

Urodziła się 9 czerwca 1974 r. we Wrześni.

Wykształcenie

W 2002 r. ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku finanse i bankowość (specjalizacja: rachunkowość). Jest absolwentką European Academy of Diplomacy w Warszawie (2017 r.). W 2018 r. ukończyła także European Womans Academy w Brukseli, organizowaną przez ALDE Party, Fundację Friedrich-Naumann-Stiftung oraz ELF.

Doświadczenie zawodowe

W 1998 r. założyła pierwszą działalność gospodarczą na poznańskiej Wildzie, zajmowała się obsługą księgową i doradztwem dla firm. W 2007 r. uzyskała tytuł doradcy podatkowego  i została wpisana na listę Ministra Finansów. W 2012 r. przekształciła firmę w spółkę prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 2009 r. nabyła udziały w spółce zajmującej się rynkiem nieruchomości. W obu spółkach pełniła funkcję prezesa zarządu.

Działalność społeczna

W 2017 r. była członkiem rady fundacji Zbyszka Gryglasa, w ramach której została koordynatorką akcji na Wielkopolskę "Wakacje dla małych Kresowian". Dzięki tej akcji 20 dzieci z Ukrainy spędziło wakacje w Poznaniu. W latach 2008-2012 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Działalność polityczna

W 2015 r. została sekretarzem partii.Nowoczesna w Wielkopolsce, a dwa lata później przewodniczącą regionu wielkopolskiego. W 2015 r. kandydowała również do Senatu z okręgu powiatu poznańskiego, uzyskując wynik 45 tys. głosów. W 2018 roku kandydowała w wyborach do Rady Miasta z okręgu 1, z listy Koalicji Obywatelskiej, uzyskując wynik ponad 5 tys. głosów.

Rodzina
Prywatnie jest żoną Krzysztofa oraz matką dwojga dorosłych dzieci, Patryka i Karoliny.

Języki obce

Język angielski - zaawansowany

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: Uzupełnienie informacji - odwołanie z pełnionej funkcji. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-07-14 13:46