Drugi Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 120, tel. 61 878 53 20, email: sekretariat_m.wudarski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pan Maciej Wudarski nadzoruje:

1) Wydział Ochrony Środowiska;

2) Wydział Transportu i Zieleni;

3) Wydział Urbanistyki i Architektury;

4) Miejską Pracownię Urbanistyczną;

5) Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

3. Pan Maciej Wudarski nadzoruje:

1) przy pomocy Wydziału Transportu i Zieleni:

a) Zarząd Dróg Miejskich,

b) Zakład Lasów Poznańskich,

c) Zakład Robót Drogowych,

d) Zarząd Transportu Miejskiego,

e) Zarząd Zieleni Miejskiej;

2) przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego spółkę z udziałem Miasta Poznania - Targowiska sp. z o.o.

4. Pan Maciej Wudarski współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

1) Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej;

2) Komisją Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej;

3) Komisją Polityki Przestrzennej.

5. Pan Maciej Wudarski zapewnia realizację uprawnień Prezydenta wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw polityki przestrzennej, transportu oraz ochrony środowiska - pana Macieja Wudarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

1) opracowywania programów rozwoju infrastruktury w zakresie dróg miejskich i transportu publicznego oraz ich realizacji;

2) komunikacji drogowej i ścieżek rowerowych;

3) inwestycji inżynierskich;

4)  gospodarki leśnej;

5)  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6)  polityki przestrzennej Miasta;

7)  administracji architektoniczno-budowlanej;

8)  administracji geodezyjnej;

9)  ochrony środowiska;

10) utrzymania zieleni miejskiej;

11)  nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: zmiany organizacyjne (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2016-01-04 12:02