Drugi Zastępca Prezydenta (od 09.02. 2015 r. do 10.08.2015 r.) Agnieszka Pachciarz

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

.

Nadzoruje

Pani Agnieszka Pachciarz nadzoruje:

 1. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 2. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 3. Wydział Kultury;
 4. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Pani Agnieszka Pachciarz nadzoruje:

przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

 • pozostałe miejskie jednostki pomocy społecznej - niewymienione w ust. 2,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez Prezydenta;

przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka";

przy pomocy Wydziału Kultury miejskie instytucje kultury - z wyłączeniem Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt".

Pani Agnieszka Pachciarz współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia;
 2. Komisją Rodziny;
 3. Komisją Kultury i Nauki.

Pani Agnieszka Pachciarz zapewnia realizację uprawnień Prezydenta wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz działalności gospodarczej i kultury - pani Agnieszki Pachciarz należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opieki zdrowotnej i funkcjonowania miejskich jednostek opieki zdrowotnej;
 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 4. funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu grup społecznych;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 6. rozwoju życia kulturalnego Miasta i działalności miejskich instytucji kultury;
 7. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
 8. gospodarki rolnej;
 9. zapewnienia ochrony praw konsumentów.

Życiorys

Urodzona w Jarocinie, tam ukończyła również Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 roku uzyskała uprawnienia radcy prawnego.

Po studiach pracowała w Biurze prawnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz w Referacie prawnym Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. W latach 2005-20012 zarządzała jednostkami służby zdrowia kolejno w Słupcy i Pleszewie. Zwłaszcza drugi ze szpitali, Pleszewskie Centrum Medyczne, uzyskiwał w okresie zarządzania przez Agnieszkę Pachciarz wysokie miejsca w rankingach oceniających jakość opieki medycznej i efekty zarządzania (I miejsce w rankingu Rzeczpospolitej Bezpieczny Szpital w latach 2011, 2012, 2013).

6 marca 2012 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w rządzie Donalda Tuska. W latach 2012-2013 była prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie została prezesem spółki Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej należącej do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2014 jest członkiem rady nadzorczej spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W 2011 roku otrzymała Nagrodę Menadżera Roku w ramach nagród Portrety Polskiej Medycyny, a w 2012 roku Nagrodę za Wydarzenie Roku za wdrożenie systemu Ewuś i ZIP przyznawane przez miesięcznik branżowy Rynek Zdrowia.

Od 9 lutego 2015 roku pełni funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Poznania.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: usunięcie kontaktu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-01 12:27