Trzeci Zastępca Prezydenta Bartosz Guss

Bartosz Guss - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16 email: sekretariat_b.guss@um.poznan.pl

Nadzoruje

Trzeci Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Obsługi Inwestorów
 2. Biuro Spraw Lokalowych
 3. Wydział Gospodarki Komunalnej
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 5. Wydział Urbanistyki i Architektury
 6. Miejską Pracownię Urbanistyczną
 7. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

 • Ogród Zoologiczny
 • Palmiarnię Poznańską
 • Usługi Komunalne

Trzeci Zastępca Prezydenta reprezentuje Miasto w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Trzeci Zastępca Prezydenta zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Trzeci Zastępca Prezydenta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 2. Komisją Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
 3. Komisją Transportu i Polityki Mieszkaniowej

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej i lokalowej należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju;
 2. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 3. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta oraz ich realizacji z wyłączeniem dróg miejskich i transportu publicznego;
 4. usług komunalnych i utrzymania czystości;
 5. infrastruktury telekomunikacyjnej;
 6. inwestycji z udziałem ludności;
 7. inwestycji inżynierskich;
 8. promocji ofert Miasta dla działań inwestycyjnych;
 9. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. polityki przestrzennej Miasta Poznania;
 11. administracji architektoniczno-budowlanej;
 12. administracji geodezyjnej;
 13. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 14. gospodarowania nieruchomościami oraz komunalnymi lokalami użytkowymi;
 15. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;
 16. nadzoru nad wyposażeniem w nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 17. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Życiorys

Urodzony 21 kwietnia 1975 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1999 roku.

Od 2000 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Swoją karierę zawodową rozpoczął  w Wydziale Mienia Komunalnego. Po 7 latach awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, by następnie w 2013 r. objąć funkcję Dyrektora Wydziału.

Od 2015 r. wszedł w skład Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W 2012 roku rozpoczął prowadzenie zajęć z zakresu prawa rzeczowego w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Prywatnie uprawia triathlon oraz bieganie. Jego pasją jest podróżowanie, chodzenie po górach oraz czytanie książek historycznych.

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-07 11:09 - aktualizacja kompetencji zgodnie z zarządzeniem (Aktualizacja)