Czwarty Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123 tel. 61 878 53 23, email: sekretariat_j.solarski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Pan Jędrzej Solarski nadzoruje:

1) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

2) Biuro Poznań Kontakt;

3) Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;

4) Wydział Kultury;

5) Wydział Organizacyjny, poza stanowiskami pracy w tym Wydziale, które nadzorowane są przez Prezydenta;

6) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;

7) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

3. Pan Jędrzej Solarski nadzoruje:

1) przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

a) pozostałe miejskie jednostki pomocy społecznej - niewymienione w ust. 2,

b) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez Prezydenta oraz przez  Zastępcę Prezydenta do spraw gospodarowania nieruchomościami, oświaty, bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji przestrzennej Miasta,

c) Poznańskie Centrum Świadczeń;

2) przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka";

3) przy pomocy Wydziału Kultury miejskie instytucje kultury - z wyłączeniem Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt".

4. Pan Jędrzej Solarski współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

1) Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia;

2) Komisją Rodziny;

3) Komisją Kultury i Nauki.

5. Pan Jędrzej Solarski zapewnia realizację uprawnień Prezydenta wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz działalności gospodarczej i kultury - pana Jędrzeja Solarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opieki zdrowotnej i funkcjonowania miejskich jednostek opieki zdrowotnej;
 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 4. funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu grup społecznych;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 6. rozwoju życia kulturalnego Miasta i działalności miejskich instytucji kultury;
 7. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
 8. gospodarki rolnej;
 9. zapewnienia ochrony praw konsumentów;
 10. organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki osobowej w Urzędzie;
 11. nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców miasta Poznania;
 12. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta;
 13. świadczenia na rzecz mieszkańców i wydziałów Urzędu usług call center i contact center.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Członek rad nadzorczych, od 2014 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2016-01-04 11:08 - zmiany organizacyjne (Aktualizacja)