Trzeci Zastępca Prezydenta (do 31.07.2016 r.) Arkadiusz Stasica

Arkadiusz Stasica - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

.

Nadzoruje

Pan Arkadiusz Stasica nadzoruje:

1) Biuro Spraw Lokalowych;

2) Wydział Gospodarki Komunalnej;

3) Wydział Sportu.

3. Pan Arkadiusz Stasica nadzoruje:

1)  przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

a)  Ogród Zoologiczny,

b) Palmiarnię Poznańską,

c)  Usługi Komunalne;

2)  przy pomocy Wydziału Sportu:

a)  Pływalnię Miejską Atlantis,

b) Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

3) przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego spółki z udziałem Miasta Poznania - Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.

4. Pan Arkadiusz Stasica współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

1) Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki;

2) Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

5. Pan Arkadiusz Stasica reprezentuje Miasto w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki komunalnej i lokalowej oraz sportu - pana Arkadiusza Stasicy należy prowadzenie spraw dotyczących:

1) koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju;

2) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

3) gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

4) opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta oraz ich realizacji, z wyłączeniem dróg miejskich i transportu publicznego;

5) usług komunalnych i utrzymania czystości;

6) infrastruktury telekomunikacyjnej;

7) inwestycji z udziałem ludności;

8) kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;

9) nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Życiorys

Urodzony 23 września 1961 roku w Poznaniu. Ukończył organizacje i zarządzanie w budownictwie na Politechnice Wrocławskiej, a także między innymi analizę ekonomiczną i controlling na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracował na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w Wojskowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Od 2008 roku pełnił obowiązki wiceprezesa, później prezesa w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Jest aktywnym sportowcem, uwielbia jazdę na rowerze, biegi długodystansowe i narciarskie oraz turystykę górską.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Opis zmian: usunięcie kontaktu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-01 12:28