Przedszkole Nr 10 im. Bolka, Lolka i Toli

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Rochowska
os. Oświecenia 26, 61-206 Poznań
61 879-01-31
NIP do faktur: 2090001440
p10@poznan.interklasa.pl
p10.poznan.szkolnastrona.pl

Kompetencje i zadania

Zadanem przedszkola jest:

  • pomoc rodzicom w opiece nad dziecmi w czasie pracy
  • wspomaganie i doradztwo rodziny w wychowaniu dziecka
  • przygotowanie dzieci do obowiązku szkolnego oraz do życia

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.)

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019 /w zł/:

i DOCHODY BUDŻETOWE: 176 364 ZŁ

II WYDATKI BUDZETOWE: 1 548 225 ZŁ

III. DOCHODY WŁASNE: 12 050 ZŁ

IV WYDATKI WRD: 12 050 ZŁ

Wartość posiadanego mienia

  • ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM: 1 915 042,33 ZŁ
  • W TYM GRUNTY WARTOŚĆ: 1 679 964 ZŁ
  • W TYM BUDYNEK WARTOŚĆ:  183 454 zŁ.
  •  POZOSTAŁE SRODKI TRWAŁE W UŻYCIU POWYŻEJ 500ZŁ.  193 329,48 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P.10/082- ARCHIWUM ZAKŁADOWE - PRZEDSZKOLE MR 10 W POZNANIU.

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jolanta Rochowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-11 10:18 - usunięto oświadczenie majątkowe za rok 2007 (Aktualizacja)