Przedszkole Nr 100 "Mali Poznaniacy" (P.100)

Kierownik/Dyrektor

Hanna Borowczak
ul. Swoboda 57, 60-391 Poznań
(0-61) 867-11-57
godziny urzędowania: 6:00-17:00
NIP do faktur: 7792386006
REGON: 301623314
p100@poznan.interklasa.pl
www.malipoznaniacy.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p100_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

Przedszkole 4 oddziałowe. Przyjmujemy dzieci od 3 do 6 lat.
Brak oddziałów integracyjnych.
Ogród 4500m2 ,dobrze wyposażony w sprzęt.
Przynajmniej jedna nauczycielka pracuje z dziećmi przez cały okres edukacji przedszkolnej.
Naszym celem jest stałe umacnianie międzypokoleniowej więzi dzieci i dorosłych.Od 11.02.2008 roku posiadamy Certyfikat jakości nr 38/2008 i tytuł "Optymistyczne Przedszkole" - wychowujemy dzieci zaradne, pogodne, uprzejme.
Posiadamy Certyfikat "Placówka z Klimatem".
Udział Małych Poznaniaków na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza Wydział Fizyki - na festiwalu międzynarodowym - rok 2003 i 2004.
Prezentacja placówki na VII i VIII Targach Edukacyjnych w Poznaniu.
Przedszkole nr 100 jest pierwszym w Wielkopolsce i jednym z pięciu w Polsce przedszkolem, które wzięło udział w pilotażu Nowego Nadzoru Pedagogicznego realizowanego przez MEN przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
W naszym przedszkolu badamy umiejętności dzieci, prowadzimy zajęcia wspierające edukację dzieci, współpracujemy z rodzicami w procesie wychowawczym.
Bierzemy udział w akcji "Puszka dla Maluszka", "Góra Grosza", "Prezent dla Przyjaciela", "Mamo, Tato nie pal przy mnie".
Promujemy talenty naszych wychowanków w Galerii Gwiazd Małych Poznaniaków.
Przedszkole uczestniczy w programach:
- "Akademia bezpiecznego przedszkolaka"
- "Akademia Aquafresh"
- "Akademia zdrowego przedszkolaka"
Nawiązaliśmy stałą współpracę z Klubem Małego Muzyka (comiesięczne koncerty).
Przedszkole promuje zdrowe żywienie dzieci.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1. Rejestr wpływających kart naboru do placówki.2. Rejestr faktur przelewowych.3. Księga druków ścisłego zarachowania.4. Ewidencja wpływających zwolnień lekarskich.5. Księga wychowanków Przedszkola nr 100 w Poznaniu.6. Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.7. Rejestr skarg i wnisków.8. Rejestr legitymacji nauczycielskich.9. Ewidencja odzieży i sprzętu ochrony osobistej.10. Ewidencja dzienników zajęć.11. Ewidencja korespondencji wychodzącej.12. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Borowczak
Data wytworzenia informacji: 2021-04-20
Opis zmian: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2020 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Hanna Borowczak
Data i godzina publikacji: 2021-04-20 11:18