Przedszkole Nr 118 im. Ewy Szelburg Zarembiny

Kierownik/Dyrektor

Maria Grządzielska-Matusz
ul. Płomienna 1, 60-392 Poznań
61 861-44-88
godziny urzędowania: przedszkole otwarte jest od 6.00 do 17.00
Adres ESP (skrytki ePUAP): /Przedszkole118/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

 • Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w oparciu o jego wrodzony potencjał
 • Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.
 • Przygotowanie dziecka do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w klasie I.
 • Szczegóły patrz Statut Przedszkola nr 118, §2.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U..Nr117 z 1998r poz. 759 tj. z późniejszymi zmianami z dnia 27.06.2004 roku) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
 • Patrz pozostałe akty prawne w Statut Przedszkola nr 118, §1 p.6

Budżet jednostki na bieżący rok

 • Wpływy z usług: 147 937 złoty
 • Dotacja z budżetu: 602 888 złoty
 • Dotacja z GFOŚ: 6000 złoty
 • Pozostałe odsetki: 5 złoty
 • PRZYCHODY: 756 830 złoty

Wartość posiadanego mienia

 • Budynek: 63 691.98 złoty
 • Obiekty inżynierii lądowej: 15 579.98 złoty
 • Pozostałe środki trwałe: 17 205.49 złoty
 • Zbiory biblioteczne: 7 520.79 złoty
 • Wart. niematerialne: 5 656.36 złoty

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P118/069 - Archiwum Zakładowe Przedszkola nr 118 w Poznaniu

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przedszkole 118 Grządzielska-Matusz
Data wytworzenia informacji: 2021-03-31
Opis zmian: dodanie raportu dostępności P118 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maria Grządzielska - Matusz
Data i godzina publikacji: 2021-03-31 11:00