Przedszkole Nr 121

Kierownik/Dyrektor

Lidia Kołodziejska
ul. Biskupińska 65, 60-463 Poznań
tel. 601 990 565
godziny urzędowania: 6:30 - 17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301617526
p121@poznan.interklasa.pl
https://p121poznan.szkolnastrona.pl/
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P121Poznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
 • współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

2. Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.3. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych opracowaną przez MEN i na podstawie programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN, dopuszczonych do użytku uchwałą rady pedagogicznej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Statut Przedszkola
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wewnętrznymi uregulowaniami
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Pedagogicznej

Budżet jednostki na bieżący rok

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na 2008r.: 389 513,00wpływy z usług: 114 582,00

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry przedszkola:

 • rejestr kontroli zewnętrznych
 • rejestr umów z rodzicami
 • rejestr pracowników
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr ocen pracy nauczyciela
 • rejestr wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Lidia Kołodziejska
Data wytworzenia informacji: 2021-09-06
Opis zmian: Aktualizacja Statutu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Lidia Kołodziejska
Data i godzina publikacji: 2021-09-06 14:26