Przedszkole Nr 131 im. Kubusia Puchatka

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Jankowska
os. Przyjaźni 117, 61-681 Poznań
61 820-09-62
godziny urzędowania: 6-17
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301617450
biuro@przedszkole131.pl
www.przedszkole131.pl

Kompetencje i zadania

1. Zapewnienie wychowankom opieki i edukacji w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

3.Tworzenie warunków sprzyjających osiaganiu   przez dzieci dojrzałości szkolnej.

4. Pomoc rodzinie w wychowaniu.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe / DZ.U. z 2017 r poz.59/
- Statut Przedszkola nr 131

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet 2019

Dotacje podmiotowe z budżetu: 1 541 850 ,00 żł

Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka : 45 455, 00

Wpływy z tytułu opłat rodziców za żywienie dzieci : 135 454 ,00

WYDATKI :

80104  przedszkola :  1 531 678,00

80146  doskonalenie nauczycieli:  5077,00

Wartość posiadanego mienia

stan na 31.12.2018 r

Budynki :  492 185,09

Grunty:  1508 279,00

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej: 32 633,80

Maszyny i urządzenia techniczne : 6324,81

Ruchomości i wyposażenie: 146 309,21

Pozostałe środki trwałe : 237 931,24

Wartości niematerialne i prawne : 7115,62

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Składnica  akt   P-131-0166

Rejestry publiczne :

- dzienniki  zajęć

- rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Jankowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-07 11:07 - umieszczenie oswiadczenia majatkowego Grazyna Jankowska (Wprowadzenie informacji)