Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"

Kierownik/Dyrektor

Ewa Gajewska
os. Jana III Sobieskiego 108, 60-688 Poznań
61 823-52-99
godziny urzędowania: wtorek od godz. 15.00-16.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301627878
sniezka@przedszkole-174.pl
www.przedszkole-174.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): p-174

Informacje o stanie zatrudnienia

Przedszkole zatrudnia 31 osboób na umowę o pracę

Kompetencje i zadania

  • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem.
  • Zapewnienie dzieciom opieki; wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
  • Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.

Ustawa o systemie oświaty - z dnia 7.09.1991r z późniejszymi zmianami

Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami

Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26.06.1974r z późniejszymi zmianami

Konwencja o Prawach Dziecka - Dz.U. nr 120 z 1991r

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

P174/082 -Archiwum Zakładowe Przedszkola nr 174

RODO - Inspektor ODO  e-mail: iod4_mjo@um.poznan.pl

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Gajewska
Data wytworzenia informacji: 2024-04-09 00:00
Opis zmian: oświadczenie majątkowe (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ewa Gajewska
Data i godzina publikacji: 2024-04-09 14:01