Przedszkole Nr 182 "Król Elfów" (Przedszkole Nr 182)

Kierownik/Dyrektor

Iwona Wolsztyniak
os. Jana III Sobieskiego 106 , 60-688 Poznań
tel/faks 61 823-48-08
godziny urzędowania: przedszkole czynne 6.00 - 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301625543
p182@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole182.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): p182poznan

Kompetencje i zadania

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym (podstawa programowa zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej )Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w jej rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków- wspomaga indywidualny rozwój dzieci, sprawując opiekę nad nimi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości- wykazując troskę o osiągnięcie przez nich "dojrzałości szkolnej"- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki w szkole

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Iwona Wolsztyniak
Data wytworzenia informacji: 2021-07-29
Opis zmian: Aktualizacja statutu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Wolsztyniak
Data i godzina publikacji: 2021-07-29 16:34