Przedszkole nr 25

Kierownik/Dyrektor

Jadwiga Misch
ul. Głogowska 97, 60-265 Poznań
61 866-59-57
godziny urzędowania: przedszkole czynne od 6.00 do 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301631377
p25@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole25.com.pl

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadaniaokreślone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

  1. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  3. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  4. współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1327 ze zm.)

Budżet jednostki na bieżący rok

Stan na 30.9.2020,   rozdział 80104      rozdział 80195    rozdział 80146        

Plan finansowy:            1.492.698,00         8.911,00          2.926,00           

Wartość posiadanego mienia

Stan mienia na dzień 01.01.2018: 167.553,00

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Zakładowe - Przedszkole nr 25 w Poznaniu

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: JADWIGA MISCH
Data wytworzenia informacji: 2021-05-10
Opis zmian: przedłużenie widoczności raportu o stanie dostępności (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Namińska
Data i godzina publikacji: 2021-05-10 14:10