Przedszkole Nr 29 im. Plastusia (P-29)

Kierownik/Dyrektor

Katarzyna Łuczyńska
ul. Księcia Józefa 1/3, 61-718 Poznań
61 852-04-41
godziny urzędowania: 6:30 - 17:00
p29@poznan.interklasa.pl
www.plastus29.poznan.pl

Kompetencje i zadania

1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

2. Zapewnienie opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

3. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu i rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji                                                                 i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256, poz 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-01-19 23:16