Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk" (P30)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Erenz
ul. Michała Sobeskiego 1 60-566 Poznań
61 847-29-20
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301617816
sekretariat@p30poznan.pl
www.olimpijczyk.eprzedszkola.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P_le_30_Poznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Statut Przedszkola
  • Regulamin Pracy
  • Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wew. uregulowaniami
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin określający zasady i kryteria przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Polityka rachunkowości

Wartość posiadanego mienia

BUDYNEK: 261.987,43 zł.

PLAC ZABAW : 231.711,11 zł.

GRUNTY: 1.193.766,00 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Grażyna Erenz
Data wytworzenia informacji: 2021-07-02
Opis zmian: zmiana adresu mailowego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Grażyna Erenz
Data i godzina publikacji: 2021-07-02 11:55