Przedszkole Nr 36 im. Marii Kownackiej

Kierownik/Dyrektor

Renata Wais
ul. Perzycka 30B, 60-182 Poznań
61 677 10 01
godziny urzędowania: 6.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301628346
przedszkole36@post.pl
www.przedszkole36.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Cele przedszkola:1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości (intelektualno-duchowej, psychofizycznej, społeczno-moralnej) z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału;
2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny.Zadania przedszkola:1) zapewnienie wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego rozwoju;
2) dostosowanie metod, treści i organizacji pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dziecka.
3) prowadzenie pracy dydaktycznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami dziecka.
4) zapewnienie każdemu dziecku tych samych warunków rozwoju i dawanie takich samych szans odnoszenia sukcesów.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki budżetowej - stan na dzień 01.01.2019 r.Rozdział 801 04 - 2 360 895,00 Rozdział 80146 - 2 172,00 Rozdział 80149 - 3 222,00  Rozdział - 801 95 - 9 627,00WRD - 0,00

Wartość posiadanego mienia

Wartość brutto mienia - stan na dzień 01-01-2017 r. -  1 617 771,70 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor Renata Wais
Data wytworzenia informacji: 2021-03-31
Opis zmian: Dodanie zaktualizowanego raportu dostępności P36 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Renata Wais
Data i godzina publikacji: 2021-03-31 11:36