Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki" (Przedszkole 39)

Kierownik/Dyrektor

Justyna Maciejewska-Dębska
ul. Limanowskiego 23B, 60-744 Poznań
61 866-66-21
godziny urzędowania: Czynne od 6 do 17
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
p39@poznan.interklasa.pl
www.lesneludki39.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /Lesneludki39/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:1. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,2. sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,3. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,4. współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r., Nr. 256, poz. 2572, z późn. zmianami)Uchwała nr X/63/90 Rady Miejskiej z dnia 26.09.1990 dotycząca przejęcia Przedszkola Nr 39 przez Miasto PoznańStatut Przedszkola nr 39 im." Leśne Ludki " w Poznaniu

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki budżetowej - Stan na dzień 01.01.2019r.wysokość przyznanych środków finansowychRozdział: 801 04 - 1 320 904,00 Rozdział : 801 46 -  9 175,00 Rozdział : 801 95 -  1896,00           WRD - 0,00

Wartość posiadanego mienia

Wartość brutto: 1 615 872

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Justyna Maciejewska-Dębska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-24
Opis zmian: nowa umowa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Justyna Maciejewska-Dębska
Data i godzina publikacji: 2021-07-24 10:00