Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka" (Prz 70)

Kierownik/Dyrektor

Beata Lewicka
ul. Skarbka 9, 60-348 Poznań
61 867-97-82
godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301621309
p70@poznan.interklasa.pl
www.slonecznachatka.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p70_poznan/skrytkaesp

Kompetencje i zadania

 • Przedszkole wspiera i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka.
 • Zapewnia opiekę, wychowanie, opiekę i naukę w przyjaznym środowisku.
 • Tworzy warunki, umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 • Wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Ust. o systemie oświaty z dn. 7.09.91r Dz. U. z 04r nr 256 poz 25732
 • Ust. Z 26.01.82r K.N.- z póz. zmianami
 • Ust. Z 26,06.74r-K.P.
 • Konwencja Praw Dziecka Dz. U. nr 120 z 91r
 • Statut Przedszkola nr 70 "Słoneczna chatka"- Uchwała R.P. 17.11.2010r

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan Finansowy na 2011 rok

 • Dochody-wpływy z usług 76.000,00 
 • -Wydatki bieżące 714.187,00
 • -Wydatki majątkowe  31.000,00

Wartość posiadanego mienia

 1. Budynek 71.573,07
 2. Wyposażenie 62218,34
 3. Pozostałe środki trwałe 104.314,23
 4. Wartości niematerialne i prawne 8855,50

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2021-04-28
Opis zmian: Nowe oswiadczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Lewicka
Data i godzina publikacji: 2021-04-28 14:06