Zamówienie: P73.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: P73.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
os. Czecha 140, 61-292 Poznań
kontakt: tel./faks 61 877-65-31
email: p73@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

Termin składania ofert/wniosków

24 marca 2023 do godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-14 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maria Paluszkiewicz
Data i godzina publikacji: 2023-03-14 18:04