Przedszkole Nr 75 "Przyjaciele Włóczykija" (P-75)

Kierownik/Dyrektor

Katarzyna Kawecka
ul. Sporna 4, 61-704 Poznań
61 852-36-07
godziny urzędowania: 6.00 - 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301623024
wloczykije75@wloczykije75.poznan.pl
www.wloczykije75.poznan.pl/

Kompetencje i zadania

1.Zapewnienie dzieciom opieki w zdrowym,bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

2.Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka.

3.Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

4.Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku.

Dziennik Ustaw z 2004 r.Nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na 2012

Dochody  132 000,00

Subwencja 822 618,00

Inne działania jednostki org.9 375,00

Samorządy pomocnicze 4 500,00

Dochody  najem 10 500,00

Wpływy z usług żywienie 131 000,00

Darowizny na rzecz zajęć dodatkowych dzieci   85 000,00

Wartość posiadanego mienia

Aktywa trwałe (wartość brutto ) stan na 31.12.2012

Grunty 853 005,00

Wyposażenie-58 886,00

Pozostałe środki trwałe -134 037,00

Wartości niematerialne i prawne -3 504,00

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawecka
Data wytworzenia informacji: 2021-03-22
Opis zmian: Dodanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Przedszkole nr 75 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Kawecka
Data i godzina publikacji: 2021-03-22 17:16