Przedszkole Nr 89

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Zakrzewska
ul.Marcina Kasprzaka 46, 60-245 Poznań
61 866-55-69
godziny urzędowania: 06:15-17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301621261
p89@onet.eu
Adres ESP (skrytki ePUAP): /p89_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania- uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągać dojrzałość do podjęcia nauki w pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

2.Przedszkole reazlizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toki bieżącej pracy nauczycieli.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Przedszkola działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz. 59) ze zmianami i przepsiów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych

2. Statut Przedszkola.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki budżetowej  - Stan na dzień 01.01.2018 r

wysokość środków finansowych -952 771

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 2021-04-28
Opis zmian: oświadczenie majątkowe 2020 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Zakrzewska
Data i godzina publikacji: 2021-04-28 10:24