Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"

Kierownik/Dyrektor

Monika Łaszkiewicz
ul. Pułaskiego 16, 60-607 Poznań
61 852-94-15
godziny urzędowania: 6.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
p98@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole98.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /pr98_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

-Zapewnienie dzieciom opieki,nauki i wychowania-Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem-Poszukiwanie form i metod pobudzajacych aktywność dzieci-Pomaganie dzieciom w budowaniu systemu wartości, w nabywaniu umiejętności i rozumieniu siebie i świata-Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci-Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie dzieciom osiągnięcia gotowości szkolnej

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

-Ust. o systemie oświaty z dn.7.09.91r dz.U z 04r nr 256 poz 2572-Ust. z 26.01.82r K.N. z póź zmianami-Ust. z 26.06.74r. K.P.-Konwencja Praw Dziecka dz.U. nr 120 z 91r.-Statut Przedszkola nr 98 "Słoneczko" RP.19.11.2012r.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan Finansowy na 2018r. 1.045.478,00dochody wpływy z usług 33.000,00wydatki bieżące 1.012.478,00

Wartość posiadanego mienia

1.Budynek 1.199.791,502.Boisko 21.920,603.Ogrodzenie 14.609,604.Grunty 349.965,005.Pozostałe środki trwałe 116.875,016.Wartości niematerialne i prawne 6.170,06

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Łaszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-03-23
Opis zmian: Dodanie raportu dostepności (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Budniak
Data i godzina publikacji: 2021-03-23 12:13