Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. bezpieczeństwa na ul. Biskupińskiej 2023-10-20
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. urządzeń na placach zabawy dostępnych dla dzieci z niepełnosprawnościami 2023-06-06 Sesja zwyczajna nr LXXXIV w dniu 06-06-2023
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. wsparcia w pozyskaniu zabezpieczenia projektu tworzenia ZAZ w Poznaniu 2023-01-18
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych 2022-12-22
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. planowanej inwestycji na nieużytku ekologicznym Dębina 2022-11-22 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 22-11-2022
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. planowanej inwestycji przebudowy i modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego 2022-11-08 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-11-2022
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. II etapu inwestycji Tramwaju na Naramowice 2022-11-07
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. dostępu do sprzętu komputerowego wśród uczniów i nauczycieli 2021-11-23
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. urządzenia do oczyszczenia powietrza w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 2021-11-18
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. zagrożenia zniszczenia zieleni w okolicy Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego przez niewłaściwe parkowanie wokół ogrodu spowodowane atrakcją tzw. parku iluminacji świetlnych 2021-11-09 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 09-11-2021
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. prawidłowego oznaczenia nowej organizacji ruchu samochodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - ze szczególnym uwzględnieniem zakazu postoju pod Złotą Kaplicą 2021-10-14
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. remontu ulicy Marii Wicherkiewicz na Podolanach 2021-10-14
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. wprowadzenia szczególnych instrumentów w umowach najmu lokali użytkowych zawieranych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność społeczną 2021-03-30 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 30-03-2021
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. zagrożenia pożarowego w rejonie Stadionu Szyca 2020-10-27
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. organizacji półkolonii letnich w Poznaniu 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. stanu nawierzchni na ul. Opatowskiej 2020-03-03
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. przygotowania lokali obwodowych komisji wyborczych dla osób z nipełnosprawnościami 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością 2019-04-01
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. ośrodków dla kobiet w mieście Poznaniu 2019-04-01
Lewandowska Agnieszka
Bonk-Hammermeister Dorota
Interpelacja ws. sytuacji przedszkoli publicznych do łączenia z oddziałami szkolnymi 2019-04-01