Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. wprowadzenia szczególnych instrumentów w umowach najmu lokali użytkowych zawieranych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność społeczną

Symbol

RM-VI.0003.87.2021

Data zgłoszenia

2021-03-30

Wnioskodawca

Lewandowska Agnieszka

Sesja

Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 30-03-2021

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:07.0