Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Król Dominika Interpelacja ws. gospodarki ściekowej na terenie Radojewa 2019-12-10
Stachowiak Tomasz
Król Dominika
Interpelacja ws. zmiany organizacji ruchu kołowego w rejonie ulicy Babimojskiej 2018-04-03 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 27-03-2018 - dokończenie w dniu 03-04-2018
Król Dominika Interpelacja ws. zmiany trasy tramwaju nr 13 podczas remontu ulicy Św. Marcin 2017-09-26 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 26-09-2017
Król Dominika Interpelacja ws. oświetlenia dróg nad Rusałką w ramach współpracy Miasta z firmą ENEA 2016-03-15 Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 15-03-2016
Król Dominika Interpelacja ws. planowanych zmian w ruchu na ul. Grunwaldzkiej 2016-02-23 Sesja zwyczajna nr XXV w dniu 23-02-2016
Król Dominika Interpelacja ws. upamiętnienia nieprzeciętnego człowieka, malarza i Poznaniaka Zygmunta Warczygłowy 2016-02-09 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 09-02-2016
Król Dominika Interpelacja ws. nadmiernego hałasu emitowanego przez niektóre tramwaje, podczas ich przejazdu po łukach torowisk 2015-10-06 Sesja zwyczajna nr XVII w dniu 29-09-2015 - dokończenie w dniu 06-10-2015
Król Dominika Interpelacja ws. możliwości i terminów inwestycji i remontów na osiedlu Starołęka-Minikowo-Marlewo 2015-09-29
Król Dominika Interpelacja ws. nieprawidłowego parkowania samochodów w okolicy INEA Stadion w czasie trwania meczów 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Król Dominika Interpelacja ws. decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 6/96 ark. 14, obręb Naramowice 2015-05-05 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 05-05-2015
Król Dominika Interpelacja ws. ochrony ptaków w mieście 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Król Dominika Interpelacja ws. przycinki drzew na terenie miasta 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Król Dominika Interpelacja ws. zmiany oznakowania na ulicy Babimojskiej w Poznaniu 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Król Dominika Interpelacja ws. możliwości wprowadzenia rocznego biletu seniora dla osob między 65 a 70 rokiem życia, na przejazdy komunikacją miejską 2014-10-14 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 14-10-2014
Król Dominika Interpelacja ws. rzeczywistych kosztów poniesionych przez Miasto przy budowie wiaduktu na ul. Grunwaldzkiej i Smoluchowskiego 2014-10-14 Sesja zwyczajna nr LXXIV w dniu 14-10-2014
Król Dominika Interpelacja ws. działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym zawartych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Król Dominika Interpelacja ws. rozmieszczenia kontenerów do segregacji odpadów na terenie miasta Poznania 2012-12-11
Król Dominika Interpelacja ws. miejsc sprzedaży biletów MPK na terenie miasta 2012-12-11
Król Dominika Interpelacja ws. dzikiego wysypiska śmieci w okolicy stawów górczyńskich od strony ul. Mieleszyńskiej 2012-07-10 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 10-07-2012
Król Dominika Interpelacja ws. skrócenia czasu postoju tranwajów na pętlach 2012-07-10 Sesja zwyczajna nr XXXV w dniu 10-07-2012
Król Dominika Interpelacja ws. przystanku autobusowego na ul. Ożarowskiej na wysokości nr 40 2012-04-17 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 17-04-2012
Król Dominika Interpelacja ws. zapewnienia dojazdu do działek nr 69, 70/3, 63, 64, 52/1 obręb Golęcin, położonych między ulicami Rogozińską i Czarnkowską 2012-01-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-01-2012